Raspored ispita - testiranje

Štampa

01.11.2021. 8:00

prijava do 28.10.2021.

1. Terzin Jovan B

2. Božin Georgije B

3.Isakov Igor B

4.Kokot Aleksandar B

5. Boka Krištof B

6. Đukanović Tara B

7. Radosavčev Ivan B

8.Markov Aleksa B

9.

10.

11.

12.

01.11.2021. 9:00

prijava do 28.10.2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16.11.2021. 13:00

prijava do 12.11.2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16.11.2021. 14:00

prijava do 12.11.2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.