F - Kategorija

Štampa

 

Polaganje za “F” kategoriju

 

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine.  Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

traktor.jpg