AM - Kategorija

Štampa

 

Polaganje za “AM” kategoriju

 

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli kojima zapremina motora ne prelazi 50 cm3, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h. Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela a potreban broj časova zavisi od toga da li već posedujete vozačku dozvolu neke kategorije. Ispit se sastoji iz polaganja teoretskog dela (TESTOVA) i polaganja praktičnog dela ( VOŽNJE).Obuka se može vrišti sa 15 godina starosti ali se polaganje vožnje vrši sa punih 16 godina.

 1994-Tomos-Sprint-A35-Performance-Moped-Detroit-Moped-Works-02.png